วันที่ 30 ส.ค. 2562 การออกบูธโรงเรียนวิทยาสาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ในกิจกรรม “PCSHS Chon Education Far 2019” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อและเปิดโอการให้นักเรียนและผู้ปกครองได้สอบถามข้อมูลหลักสูตร คณะวิชาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ในวนศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณโดมหน้าอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี