มหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP)
เรียน ท่านคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน
ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP) ในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2017 นี้และมีความประสงค์จะคัดเลือก นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตนวตกรรมทางการแพทย์ จำนวน 6 คนจาก 9 ประเทศในแถบเอซีย เข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย Kyushu และในญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย Clinical and Translational Research (CCTR)) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ในช่วงวันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2017 เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Japanmedicalinnovationprogram/?ref=page_interna หรือส่งมาที่อีเมลล์ด้านล่าง และทางงานวิเทศสัมพันธ์ยินดีช่วยประสานงานหากท่านสนใจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน