ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว Long Case

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว Long Case คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบ Long Case สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบ Long Case สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

ประชาสัมพันธ์การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565...

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565...

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ทุกสาขาวิชา) จำนวน 12 อัตรา

ประกาศ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ทุกสาขาวิชา) จำนวน 12 อัตรา

(หมดเขตการรับสมัคร) ประกาศ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ทุกสาขาวิชา) จำนวน 12 อัตรา

ประกาศ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ทุกสาขาวิชา) จำนวน 12 อัตรา

(หมดเขตการรับสมัคร) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์ บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์ บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชาสัมพันธ์ หนังสือทางวิชาการ เรื่อง โรคตาจากการทำงาน (Occupation al Eye Disorder) โดย ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

ประชาสัมพันธ์ หนังสือทางวิชาการ เรื่อง โรคตาจากการทำงาน (Occupation al Eye Disorder) โดย ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 เพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 เพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดบ้านแพทย์บูรพา ครั้งที่ 8

เปิดบ้านแพทย์บูรพา ครั้งที่ 8

ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ครั้งที่ 3: ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อเหตุการณ์เฉียดตาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ครั้งที่ 3: ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อเหตุการณ์เฉียดตาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม MD 601-602-603 คณะแพทยศาสตร์

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม MD 601-602-603 คณะแพทยศาสตร์...

การสอบ (MEQ) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม MD 601 คณะแพทยศาสตร์

การสอบ (MEQ) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม MD 601 คณะแพทยศาสตร์...

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 และ ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 และ ฉบับที่ 2...

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา แพทยสภาได้จัดทำการ์ตูน "ด็อกเตอร์ซีรีส์" จำนวน 12 ตอน

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา แพทยสภาได้จัดทำการ์ตูน "ด็อกเตอร์ซีรีส์" จำนวน 12 ตอน...

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)...

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

การสอบ MEQ

การสอบ MEQ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง "การออกแบบการสอบและการประเมินหลักสูตร"...

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)

การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) วันเสาร์ที่ 16 ธันวามม 2560 ณ...

การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ

การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival...

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ"

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ" เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน...

ประชาสัมพันธ์ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้ medical database...

การขอผ่อนผันการเข้าราชการทหาร

การขอผ่อนผันการเข้าราชการทหาร เนื่องด้วยกรมการสรรพกำลังกลาโหม...

คำชี้แจงในการสมัครสอบ MEQ

คำชี้แจงในการสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก”...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นประจำปีการศึกษา 2560...

การอบรม E-Learning BUU LMS

การอบรม E-Learning BUU LMS...

สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์

สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย...

งานปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ฝึกหัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

งานปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ฝึกหัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ตามที่คณะแพทยศาตร์...

โครงการอบรม EdPEx , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นและการเข้าใช้ฐานข้อมูล

โครงการอบรม EdPEx , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นและการเข้าใช้ฐานข้อมูล...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มคอ.3 และ มคอ.5 , ประชุมหารือการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มคอ.3 และ มคอ.5 , ประชุมหารือการจัดการศึกษาหลักสูตร...

ประกาศรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑...

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...

มหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP)

เรียน ท่านคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP) ...

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กระทรวงสาธารณสุข)...

พญ. อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาคนดีศรีบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 2560...

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง...

โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11

โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ใหม่ รุ่น 11 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง MD 601....

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ห้อง MD 516 ....

นิเทศบัณฑิตแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

นิเทศบัณฑิตแพทย์

นิเทศบัณฑิตแพทย์ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลแกลง...

อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1,อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 2

อบรมพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ห้อง MD 602-603...

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์กำหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรงบัวศรี คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10....

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ บำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค....

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษา....

การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรัฐบาล 910 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ ตามมาตรฐานแพทยสภา มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1200 วัน