สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์

สมาชิกออนไลน์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ >>>> http://www.jmatonline.com <<<< โดยสามารถเข้าสู่ระบบ username: MedicineBUU , password: libmedbuu