การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ"

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ" เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

- กติกาการประกวดภาพวาด/ใบสมัคร