ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ครั้งที่ 3: ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อเหตุการณ์เฉียดตาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา