ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์ บูรพาเพื่อเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ประจำปี 2564