ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2565 ที่จัดสอบรอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา