การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival

การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

- กติกาการประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ/ใบสมัคร