ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ 2 อัตรา...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ สาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ จำนวน 2 อัตรา...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา...

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบ MEQ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบรอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบ MEQ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบรอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ...

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบ MEQ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบรอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบ MEQ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบรอบที่ 1 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ...

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Long case รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Long case รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ...

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะและปฏิบัติงานชดใช้ทุน)

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะและปฏิบัติงานชดใช้ทุน) ประจำปี 2565...

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science"

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science" ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.65 หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ก.ย.64...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ประชาสัมพันธ์ สอนการเข้าใช้งาน UpToDate และ การ Register, Reverify

ประชาสัมพันธ์ สอนการเข้าใช้งาน UpToDate และ การ Register, Reverify...

ข่าวกิจกรรม

ศรว. เยี่ยมสำรวจการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skills)

ศรว. เยี่ยมสำรวจการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skills)...

นิเทศนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นิเทศนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา...

จัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางจาก ศรว. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

จัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางจาก ศรว. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2...

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) โรงพยาบาลตราด

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) โรงพยาบาลตราด

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) โรงพยาบาลท่าใหม่

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) โรงพยาบาลท่าใหม่
E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง